WAVESHARE 128×128 Mô-đun màn hình OLED 1.5inch chung 16 Thang màu xám với giao diện SPI/I2C

Đã bán 22 83
(đánh giá) 22 đã bán

425.000 VND

WAVESHARE 128×128 Mô-đun màn hình OLED 1.5inch chung 16 Thang màu xám với giao diện SPI/I2C

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023
Danh mục: Từ khóa:

425000

WAVESHARE 128×128 Mô-đun màn hình OLED 1.5inch chung 16 Thang màu xám với giao diện SPI/I2C

WAVESHARE 128x128 Mô-đun màn hình OLED 1.5inch chung 16 Thang màu xám với giao diện SPI/I2C

Trong kho