Mô-đun hiển thị màu sắc WAVESHARE 1.8 inch 160×128 cho Mmicro: Bit, 65K màu

Đã bán 2 73
(đánh giá) 2 đã bán

596.000 VND

Mô-đun hiển thị màu sắc WAVESHARE 1.8 inch 160×128 cho Mmicro

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

596000

Mô-đun hiển thị màu sắc WAVESHARE 1.8 inch 160×128 cho Mmicro: Bit, 65K màu

Mô-đun hiển thị màu sắc WAVESHARE 1.8 inch 160x128 cho Mmicro

Trong kho