Máy ảnh FOV 120 độ 8MP Waveshare IMX219-120, áp dụng cho Jetson Nano

Đã bán 6 77
(đánh giá) 6 đã bán

585.000 VND

Máy ảnh FOV 120 độ 8MP Waveshare IMX219-120, áp dụng cho Jetson Nano

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/04/2023

585000

Máy ảnh FOV 120 độ 8MP Waveshare IMX219-120, áp dụng cho Jetson Nano

Máy ảnh FOV 120 độ 8MP Waveshare IMX219-120

Trong kho