Waveshare AlphaBot, Bộ công cụ xây dựng robot Raspberry Pi

Đã bán 2 75
(đánh giá) 2 đã bán

4.512.000 VND

Waveshare AlphaBot, Bộ công cụ xây dựng robot Raspberry Pi

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/04/2023

4512000

Waveshare AlphaBot, Bộ công cụ xây dựng robot Raspberry Pi

Waveshare AlphaBot, Bộ công cụ xây dựng robot Raspberry Pi

Trong kho