Khung sườn Galaxy S8 / G9500 / G950F / G950A

Đã bán 43 118
(đánh giá) 43 đã bán

198.000 VND

-Thay thế Khung sườn Galaxy S8 / G9500 / G950F / G950A bị hỏng

giao hàng từ 10-18 ngày dự kiến ngày nhận 13/04/2023

198000

Khung sườn Galaxy S8 / G9500 / G950F / G950A

Khung sườn Galaxy S8 / G9500 / G950F / G950A

Trong kho