Tấm viền khung giữa cho Galaxy J5 Prime

Đã bán 0 81
(đánh giá) 0 đã bán

152.000 VND

-Thay thế Tấm viền khung giữa cho Galaxy J5 Prime bị hỏng

giao hàng từ 10-28 ngày dự kiến ngày nhận 21/07/2022