Khung giữa cho Samsung Galaxy A42 5G SM-A426

Đã bán 0 69

169.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung giữa cho Samsung Galaxy A42 5G SM-A426 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/02/2022