Chíp IC Wifi 5107B1 cho Galaxy S8

Đã bán 0 249
(đánh giá) 0 đã bán

117.000 VND

– IC Wifi 5107B1 cho Galaxy S8

giao hàng từ 7-16 ngày dự kiến ngày nhận 11/12/2023

117000

Chíp IC Wifi 5107B1 cho Galaxy S8

IC Wifi 5107B1 cho Galaxy S8

Trong kho