Khung giữa cho Samsung Galaxy S10

Đã bán 1 69
(đánh giá) 1 đã bán

338.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung giữa cho Samsung Galaxy S10 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 04/06/2022