Bộ vỏ Galaxy Note 3 / N900A Vỏ mặt đầy đủ

Đã bán 19 75
(đánh giá) 19 đã bán

248.000 VND

Thay thế Bộ vỏ Galaxy Note 3 / N900A bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2023