Khung màn hình phía trước Samsung Galaxy A02 SM-A022

Đã bán 2 71

145.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung màn hình LCD phía trước cho Samsung Galaxy A02 SM-A022 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022