Khung màn hình phía trước Samsung Galaxy M12 SM-M127

Đã bán 0 69

146.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung màn hình LCD phía trước cho Samsung Galaxy M12 SM-M127 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/02/2022