Khung màn hình phía trước Samsung Galaxy M51

Đã bán 0 68

145.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung màn hình LCD phía trước cho Samsung Galaxy M51 bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/02/2022