Pin Lenovo Yoga 730-15 IKB/ISK/IWL L17L3PE0 L17C3PE0

Đã bán 35 92
(đánh giá) 35 đã bán

768.000 VND

Thay thế Pin Lenovo Yoga 730-15 IKB/ISK/IWL L17L3PE0 L17C3PE0

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/04/2024

768000

Pin Lenovo Yoga 730-15 IKB/ISK/IWL L17L3PE0 L17C3PE0

Pin Lenovo Yoga 730-15 IKB/ISK/IWL L17L3PE0 L17C3PE0

Trong kho