Pin Lenovo Thinkpad X1 Tablet gen3 L16L4P91 L16M4P91 L16S4P91 01AV454

Đã bán 6 69
(đánh giá) 6 đã bán

766.000 VND

Pin Lenovo Thinkpad X1 Tablet gen3 L16L4P91 L16M4P91 L16S4P91 01AV454

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/07/2024

766000

Pin Lenovo Thinkpad X1 Tablet gen3 L16L4P91 L16M4P91 L16S4P91 01AV454

Pin Lenovo Thinkpad X1 Tablet gen3 L16L4P91 L16M4P91 L16S4P91 01AV454

Trong kho