Màn hình phía trên và phía dưới cho Nintendo NDS Lite

Đã bán 12 68
(đánh giá) 12 đã bán

388.000 VND

Thay thế Màn hình LCD phía trên + Màn hình LCD phía dưới cho Nintendo NDS Lite

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 04/06/2022