Khung màn hình phía trước Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max / Redmi Note 10 Pro M2101K6G M2101K6I nguyên bản

Đã bán 0 120

228.000 VND

Thay thế Tấm viền khung màn hình LCD phía trước nguyên bản dành cho Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max / Redmi Note 10 Pro M2101K6G M2101K6I bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 10/02/2022