Khung viền Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Đã bán 87 94
(đánh giá) 87 đã bán

175.000 VND

Thay thế Khung viền Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

175000

Khung viền Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Khung viền Xiaomi Redmi Note 11S 5G

Trong kho