Khung sườn Xiaomi Redmi Note 12S

Đã bán 78 142
(đánh giá) 78 đã bán

148.000 VND

Thay thế Khung sườn Xiaomi Redmi Note 12S

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

148000

Khung sườn Xiaomi Redmi Note 12S

Khung sườn Xiaomi Redmi Note 12S

Trong kho