Khung màn hình phía trước Xiaomi Black Shark 4 / Black Shark 4 Pro SHARK PRS-H0, SHARK PRS-A0 Nguyên bản

Đã bán 0 76

1.196.000 VND

Thay thế Tấm viền khung màn hình LCD phía trước nguyên bản dành cho Xiaomi Black Shark 4 / Black Shark 4 Pro SHARK PRS-H0, SHARK PRS-A0 bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/12/2021