Khung viền Xiaomi Redmi Note 12S

Đã bán 99 107
(đánh giá) 99 đã bán

165.000 VND

Thay thế Khung viền Xiaomi Redmi Note 12S

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

165000

Khung viền Xiaomi Redmi Note 12S

Khung viền Xiaomi Redmi Note 12S

Trong kho