Khung giữa cho Xiaomi Redmi K40 Gaming

Đã bán 0 114

645.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung giữa cho Xiaomi Redmi K40 Gaming bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/12/2021