Khung màn hình phía trước cho Xiaomi Redmi Note 10 M2101K7AI M2101K7AG

Đã bán 0 80

249.000 VND

– Thay thế Tấm viền khung màn hình LCD phía trước cho Xiaomi Redmi Note 10 M2101K7AI M2101K7AG bị hỏng.

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022