Khung viền Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Đã bán 52 126
(đánh giá) 52 đã bán

155.000 VND

Thay thế Khung viền Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

155000

Khung viền Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Khung viền Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G

Trong kho