Khung viền ngoài Xiaomi Redmi Note 12 4G chính hãng

Đã bán 16 127
(đánh giá) 16 đã bán

145.000 VND

Thay thế Khung viền ngoài Xiaomi Redmi Note 12 4G

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 30/07/2024

145000

Khung viền ngoài Xiaomi Redmi Note 12 4G chính hãng

Khung viền ngoài Xiaomi Redmi Note 12 4G

Trong kho