Màn hình Samsung Galaxy Note Pro P900 / P905 và bộ số hóa đầy đủ

Đã bán 3 103
(đánh giá) 3 đã bán

3.492.000 VND

Màn hình LCD và Bộ số hóa đầy đủ lắp ráp cho Galaxy Note Pro P900 / P 905 (Đen)

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 14/02/2023