Bút cảm ứng dành cho Chuwi Surpad / Ubook Pro / UBOOK mới / Hi10 X / Hi10 XR / Hi10 Go mới (WMC0436, WMC0273, WMC0372, WMC0374, WMC7273, WMC0409, WMC1410) CHUWI HiPen H6 4096 Mức áp suất Độ nhạy Bút cảm ứng thân kim loại

Đã bán 0 69

752.000 VND

CHUWI HiPen H6 4096 Mức áp suất Độ nhạy Bút cảm ứng thân kim loại cho Surpad / Ubook Pro / UBOOK mới / Hi10 X / Hi10 XR / Hi10 Go mới (WMC0436, WMC0273, WMC0372, WMC0374, WMC7273, WMC0409, WMC1410)

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 31/05/2022