Bo mạch chủ Macbook Pro Retina 13 inch A1502 (2014) i5 MGX72 2.6GHz 8G 820-3476-A

Đã bán 0 72

3.389.000 VND

Thay thế Bo mạch chủ cho Macbook Pro Retina 13 inch A1502 (2014) i5 MGX72 2.6GHz 8G 820-3476-A bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022