Xiaomi Mi Drone 3-Axis 5GHz GPS RC Quadcopter Nguyên bản với camera 4K, Vị trí luồng quang học, Một lần cất / hạ cánh, FPV thời gian thực, Một lần trả hàng, Lập kế hoạch lộ trình

Đã bán 0 71

10.982.000 VND

Nguyên bản Xiaomi Mi Drone 3-Axis 5GHz GPS RC Quadcopter với camera 4K, Vị trí luồng quang học, Một lần cất / hạ cánh, FPV thời gian thực, Một lần trả hàng, Lập kế hoạch lộ trình

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 01/06/2022