Máy bay RC HELIWAY AG-07DP 4-Axis Quadcopter với camera 2MP WIFI Truyền tải thời gian thực & LED Bay đêm & cảm biến trọng lực & điều khiển từ xa, hỗ trợ chế độ không đầu, giữ độ cao

Đã bán 1 74
(đánh giá) 1 đã bán

1.568.000 VND

HELIWAY AG-07DP 4-Axis Quadcopter với camera 2MP WIFI Truyền tải thời gian thực & LED Bay đêm & cảm biến trọng lực & điều khiển từ xa, hỗ trợ chế độ không đầu, giữ độ cao

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 04/06/2022