Máy bay RC JJR / C X11 5G Wifi Có thể gập lại Máy bay trực thăng RC Máy bay không chổi than với Định vị luồng quang học GPS

Đã bán 0 70

5.812.000 VND

JJR / C X11 5G Wifi Có thể gập lại Máy bay trực thăng RC Máy bay không chổi than với Định vị luồng quang học GPS

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 02/06/2022