Máy bay RC WLRC K55 Máy bay điều khiển từ xa RC Drone Quadcopter RTF Mini Drone có túi lưu trữ & WiFi & FPV, Đặc điểm kỹ thuật: Camera kép 4K

Đã bán 5 69
4.67 (3 đánh giá) 5 đã bán

776.000 VND

WLRC K55 Máy bay điều khiển từ xa RC Drone Quadcopter RTF Mini Drone có túi lưu trữ & WiFi & FPV, Đặc điểm kỹ thuật: Camera kép 4K

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/06/2022