Flycam Camera KAI ONE GPS 8K HD Dual Quadcopter RC có thể gập lại, Kiểu máy: Có tính năng tránh chướng ngại vật

Đã bán 2 276
5.0 (4 đánh giá) 2 đã bán

4.588.000 VND

Máy ảnh KAI ONE GPS 8K HD Dual Quadcopter RC có thể gập lại, Kiểu máy: Có tính năng tránh chướng ngại vật

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 11/06/2024

4588000

Flycam Camera KAI ONE GPS 8K HD Dual Quadcopter RC có thể gập lại, Kiểu máy: Có tính năng tránh chướng ngại vật

Flycam Camera KAI ONE GPS 8K HD

Trong kho