Flycam Camera KAI ONE GPS 8K HD Dual Quadcopter RC có thể gập lại, Kiểu máy: Có tính năng tránh chướng ngại vật

Đã bán 2 69

4.588.000 VND

Máy ảnh KAI ONE GPS 8K HD Dual Quadcopter RC có thể gập lại, Kiểu máy: Có tính năng tránh chướng ngại vật

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 02/06/2022