Máy bay RC WLRC KK7 Pro GPS Định vị luồng quang học có thể gập lại RC Drone Quadcopter RTF với Túi lưu trữ & WiFi & FPV, Đặc điểm kỹ thuật: Máy ảnh kép 5G 6K

Đã bán 0 71

2.286.000 VND

WLRC KK7 Pro GPS Định vị luồng quang học có thể gập lại RC Drone Quadcopter RTF với Túi lưu trữ & WiFi & FPV, Đặc điểm kỹ thuật: Máy ảnh kép 5G 6K

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 01/06/2022