Bộ tăng cường tín hiệu ăng ten Yagi mở rộng khoảng cách STARTRC cho DJI Mavic Air 2

Đã bán 5 202
(đánh giá) 5 đã bán

248.000 VND

– Bộ tăng cường tín hiệu ăng ten Yagi mở rộng khoảng cách STARTRC cho DJI Mavic Air 2

giao hàng từ 6-15 ngày dự kiến ngày nhận 16/12/2023

248000

Bộ tăng cường tín hiệu ăng ten Yagi mở rộng khoảng cách STARTRC cho DJI Mavic Air 2

Bộ tăng cường tín hiệu ăng ten Yagi mở rộng khoảng cách STARTRC cho DJI Mavic Air 2

Trong kho