Màn cảm ứng Lenovo A8-50 / A5500

Đã bán 0 82
(đánh giá) 0 đã bán

167.000 VND

-Thay thế cảm ứng Lenovo A8-50 / A5500 bị hỏng

giao hàng từ 7-17ngày dự kiến ngày nhận 27/07/2024

167000

Màn cảm ứng Lenovo A8-50 / A5500

cảm ứng Lenovo A8-50 / A5500

Trong kho