Màn cảm ứng Lenovo YOGA Tablet 3 8.0 WiFi YT3-850F

Đã bán 0 189
(đánh giá) 0 đã bán

188.000 VND

-Thay thế cảm ứng Lenovo YOGA Tablet 3 8.0 WiFi YT3-850F bị hỏng

giao hàng từ 7-17ngày dự kiến ngày nhận 31/07/2024

188000

Màn cảm ứng Lenovo YOGA Tablet 3 8.0 WiFi YT3-850F

cảm ứng Lenovo YOGA Tablet 3 8.0 WiFi YT3-850F

Trong kho