Màn cảm ứng Lenovo YOGA Tablet 2/1050 / 1050F / 1050L

Đã bán 6 96

422.000 VND

-Thay thế cảm ứng Lenovo YOGA Tablet 2/1050 / 1050F / 1050L bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2022