Màn cảm ứng Lenovo A7-50 A3500

Đã bán 5 95
(đánh giá) 5 đã bán

158.000 VND

-Thay thế cảm ứng Lenovo A7-50 A3500 bị hỏng

giao hàng từ 7-17ngày dự kiến ngày nhận 31/07/2024

158000

Màn cảm ứng Lenovo A7-50 A3500

cảm ứng Lenovo A7-50 A3500

Trong kho