Màn cảm ứng Lenovo Yoga Tablet 8 / B6000

Đã bán 12 129
(đánh giá) 12 đã bán

357.000 VND

-Thay thế cảm ứng Lenovo Yoga Tablet 8 / B6000 bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 16/03/2024

357000

Màn cảm ứng Lenovo Yoga Tablet 8 / B6000

cảm ứng Lenovo Yoga Tablet 8 / B6000

Trong kho