Màn cảm ứng HTC Legend / G6

Đã bán 12 163
(đánh giá) 12 đã bán

118.000 VND

-Thay thế cảm ứng HTC Legend / G6 bị hỏng

giao hàng từ 7-17ngày dự kiến ngày nhận 27/07/2024

118000

Màn cảm ứng HTC Legend / G6

cảm ứng HTC Legend / G6

Trong kho