Jack nguồn Macbook Pro A1990 A1989 A2159 A2141

Đã bán 0 78
(đánh giá) 0 đã bán

228.000 VND

-Thay thế Jack nguồn cho Macbook Pro A1990 A1989 A2159 A2141

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 15/02/2023