1 Cặp cho Macbook Air 11.6 inch A1370 (2010-2011) & A1465 (2012-2015) Loa (Trái + Phải)

Đã bán 2 74
(đánh giá) 2 đã bán

238.000 VND

-Thay thế 1 Cặp cho Macbook Air 11.6 inch A1370 (2010-2011) & A1465 (2012-2015) Loa (Trái + Phải)

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 07/06/2022