Quạt làm mát 1 cặp cho Macbook Pro 13.3 inch A1425 (Cuối năm 2012 – Đầu năm 2013)

Đã bán 2 76
(đánh giá) 2 đã bán

425.000 VND

-Thay thế Quạt làm mát 1 cặp cho Macbook Pro 13.3 inch A1425 (Cuối năm 2012 – Đầu năm 2013)

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 19/07/2022