Quạt làm mát CPU cho Macbook Air 11.6 inch A1370 2011 A1465 2012 2013 2014 2015

Đã bán 1 72
(đánh giá) 1 đã bán

225.000 VND

-Thay thế Quạt làm mát CPU cho Macbook Air 11.6 inch A1370 2011 A1465 2012 2013 2014 2015

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 20/07/2022