Bo mạch chủ Macbook Pro Retina 13 inch A1502 (2014) i7 MGX72 3.0GHz 16G 820-3476-A

Đã bán 1 68

4.578.000 VND

Thay thế Bo mạch chủ cho Macbook Pro Retina 13 inch A1502 (2014) i7 MGX72 3.0GHz 16G 820-3476-A bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 08/02/2022