Bàn phím phiên bản Hoa Kỳ 2016 cho MacBook Pro 15,4 inch A1707 (2016 – 2017) / MacBook Pro 13,3 inch A1706 (2016 – 2017)

Đã bán 0 117
(đánh giá) 0 đã bán

1.485.000 VND

-Thay thế Bàn phím phiên bản Hoa Kỳ 2016 cho MacBook Pro 15,4 inch A1707 (2016 – 2017) / MacBook Pro 13,3 inch A1706 (2016 – 2017)

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 02/07/2024

1485000

Bàn phím phiên bản Hoa Kỳ 2016 cho MacBook Pro 15,4 inch A1707 (2016 – 2017) / MacBook Pro 13,3 inch A1706 (2016 – 2017)

Bàn phím phiên bản Hoa Kỳ 2016 cho MacBook Pro 15,4 inch A1707 (2016 - 2017) / MacBook Pro 13,3 inch A1706 (2016 - 2017)

Trong kho