Bộ vít nắp dưới cho Macbook Pro Retina A1398 MC975 MC976 MD212 MD213 A1425 A1502 ME864 ME865

Đã bán 0 93
(đánh giá) 0 đã bán

95.000 VND

-Thay thế Bộ vít nắp dưới cho Macbook Pro Retina A1398 MC975 MC976 MD212 MD213 A1425 A1502 ME864 ME865

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 20/07/2022