Cáp kết nối cổng sạc Microsoft Surface Pro 7+

Đã bán 6 73
(đánh giá) 6 đã bán

462.000 VND

Thay thế Cáp kết nối cổng sạc Microsoft Surface Pro 7+ bị hỏng!

Giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 05/04/2023

462000

Cáp kết nối cổng sạc Microsoft Surface Pro 7+

Cáp kết nối cổng sạc Microsoft Surface Pro 7+

Trong kho