Ăng ten WiFi Miscrosoft Surface Pro 4 1724 cáp 939878 X939879

Đã bán 0 176
(đánh giá) 0 đã bán

344.000 VND

– Thay Thế Cáp linh hoạt WiFi Antenna 939878 X939879 cho Miscrosoft Surface Pro 4 1724 bị hỏng

giao hàng từ 10-25 ngày dự kiến ngày nhận 20/06/2023

344000

Ăng ten WiFi Miscrosoft Surface Pro 4 1724 cáp 939878 X939879

Ăng ten WiFi Miscrosoft Surface Pro 4

Trong kho